دانشگاه هرمزگان
EnAr

سامانه ها و پیشخوان کارمندان

اتوماسیون‌اداری
تیکتینگ
گلستان
اتصال اینترنت
کاربری‌اینترنت
فیش‌حقوقی
آموزش‌کارکنان
احکام کارگزینی
حضور و غیاب
کتابخانه
ارزشیابی
ایمیل
تغذیه
نرم‌افزار
پیشخوان‌ارباب‌رجوع
7   2
بازدید امروز: 144    بازدید کل: 12752