معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
EnAr
28 خرداد 1401

برگزاری ضیافت دانشجویی 1401

25 خرداد 1401

هفته نامه مجازی روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

18 خرداد 1401

برنامه زمانی و مقررات آموزشی ترم تابستان1401-1400

18 خرداد 1401

همراه داشتن برنامه امتحانی(گزارش428) در امتحانات پایان ترم

18 خرداد 1401

حذف پزشکی

18 خرداد 1401

آئین نامه غیبت دانشجویان در امتحانات پایان ترم

18 خرداد 1401

آئین نامه امتحانات پایان ترم

11 خرداد 1401

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون- سال تحصیلی1402-1401

11 خرداد 1401

اطلاعیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون- سال تحصیلی1402-1401

02 خرداد 1401

اطلاعیه شماره 2: نحوه ارسال مدارک و زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری 1401

31 اردیبهشت 1401

اطلاعیه شماره 1: زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1401

28 اردیبهشت 1401

اعلام نتایج مرحله کتبی آزمون استخدامی پالایشگاه نفت لاوان

24 اردیبهشت 1401

آگهی جذب نیرو در شرکت فنی رامین ماهشهر بمنظور کار در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه هرمزگان

24 فروردین 1401

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان)02-1401

1